WHIPLASH

Distorsio columnae cervicalis  

Se Sundhedsstyrelsens redegørelse

Årsag

Hyperekstensionstraume af nakken. Opstår hyppigst ved påkørsel bagfra i bil.
Kan også opstå ved frontalsammenstød, hvor nakken først får en hyperfleksion og så reflektorisk efterfølges af hyperekstension.
Ligamenter og muskler fortil i halsen er meget svage i forhold til ligamenter og muskler bagtil. Traumet kan også opstå ved andre ting, f.eks. ved kæbestød ved boksning og
ved at få ”nikket en skalle”.

Det er ofte forholdsvis lette traumer f.eks. påkørsel ved lav hastighed.

Ved mere højenergitraumer kommer der direkte luksationer og frakturer

Alle pt med nakkesmerter og som

 1. har været udsat for et trafikuheld

 2. er faldet på nakken (hovedudspring på for lavt vand, gymnastik, skisport, fodbold, mountainbike, o.l.)

 3. har været udsat for en ulykke med tab af bevidsthed

 4. har været udsat for et højenergitraume

 5. har neurologiske udfald

Skal have udført CT skanning af columna cervicalis

Incidents pr. år for kvinder ca. 9 promille og for mænd ca. 5 promille. Hyppigste alder er 20 til 24 år.
95% er milde med symptomlindring i løbet af kort tid. Ca. 1% alvorlige med blivende alvorlige skader.

Sikkerhedsselen øger antallet af whiplashlæsioner, men nedsætter antallet af dødsfald med 25%. Nakkestøtter nedsætter ved korrekt placering (dvs. den skal side som hovedstøtte gående op over øjenniveau) antallet af læsioner. Modsat ved forkert placering øges risikoen.  Airbag nedsætter formentlig antallet af læsioner, men ikke dokumenteret endnu.  

Symptomer

                   De initiale symptomer er nakkesmerter eventuelt kortvarigt blackout i forbindelse med traumet. Efter minutter til timers forløb kan der tilkomme utilpashed, kvalme og evt.

                   opkastning. Hertil kommer ømhed fortil på halsen, hæshed og synkebesvær (strækning af pharynx), synsforstyrrelser (Horners syndrom, strækning af truncus sympaticus) eller  paræstesier ulnart i begge overekstremiteter (strækning af truncus inferior i plexus brachialis over 1. ribben). Senere nedsat koncentrationsevne, træthed og hovedpine.

 

Diagnose

Typisk traumamekanisme og ovenstående symptomer. Eventuelt nedsat bevægelighed i halscolumna og ømhed af muskulaturen på siden af halsen og eventuelt ned mellem skulderbladene. (brug eventuel Quebec klassifikation)

Quebec klassifikation

                      Grad:                                 Symptomer:

0                                                                               Ingen nakkesymptomer  
Ingen muskuloskeletale symptomer

                       I                                          Nakkesymptomer 
                                                                
Ingen muskuloskeletale symptomer

                      II                                          Nakkesymptomer 
                                                                
Muskuloskeletale symptomer

                      III                                         Nakkesymptomer 
                                                                
Muskuloskeletale symptomer 
                                                                
Neurologiske symptomer eller 
                                                                
Neurologiske fund

                      IV                                        Nakkesymptomer og 
                                                                
Fraktur eller dislokation

Undersøgelser

Almindelig objektiv undersøgelse, specielt palpation af nakken og neurologi ud i overekstremiteter. Røntgenundersøgelse med CT-skanning til grad II og højere.  Se desuden Procedure ved mistanke om halscolumnafraktur mhp hvem der skal have lavet CT af columna cervicalis
Ved positiv røntgen undersøgelse kontaktes bagvagten.

Behandling

 1. Berolige patienten, det er kun få, der får alvorlige mén.
 2. Eventuelt ispose i den helt akutte fase for at mindske hævelse, kan eventuelt gentages 15 –20 min. af gangen 4 – 5 gange i det første døgn.
 3. Undgå så vidt muligt blød halskrave, da tidlig mobilisering er vigtig. Hvis man vil anvende halskrave så brug den modsat vendt.
 4. Eventuelt fysioterapi via egen læge i en kortere periode til grad II og III med specielt opmærksomhed på at undgå udvikling af fejlstilling i columna cervicalis i den akutte fase.
 5. Håndkøbsanalgetika, især NSAID-præparater er velegnet. Vær varsom med brugen af stærkere analgetika.
 6. Gennemgå og udlevere pjece om Distorsio columna cervicalis.
 7. Obs. udvikling af psykologiske komplikationer.

Opfølgning
Alle med røntgen tilbydes kontrol i ambulatoriet efter 10 til 14 dage og ved negativ fund røntgen kan funktionsbilleder blive aktuelt.

Øvrige kontakter egen læge ved forværring af symptomer eller vedvarende symptomer.

JOS 2008